Thẻ:White Paper

【White Paper】Những kiến thức cơ bản cần nắm vững khi tiếp nhận lao động theo diện visa Kỹ năng đặc định

Từ tháng 4/2019, tư cách lưu trú mới “Kỹ năng đặc định số 1” và “Kỹ năng đặc định số 2” đã được thiết lập, cho phép người nước ngoài được làm việc trong 14 lĩnh vực mà từ trước đến nay không cho phép tiếp nhận lao động phổ thông.Trong bối cảnh đó, có một vấn đề nghiêm trọng là thiếu hụt nguồn nhân lực. Tuy các thông tin như: Khái quát về “Kỹ năng đặc định”, thủ tục cho đến khi tiếp nhận lao động v.v.v đã được giải thích một cách hệ thống trên các phương tiện truyền thông, nhưng tôi cảm thấy rằng có rất ít trong số đó tổng hợp được như tài liệu whitepaper này. Vì vậy, chúng tôi đã phát hành một tài liệu dưới dạng whitepaper (17 trang) để những người phụ trách nghiệp vụ thực tế khi muốn học và muốn tìm hiểu về “Kỹ năng đặc định” có thể tìm thấy ngay được. Theo báo cáo điều tra được công bố cuối tháng 12/2019 thì có 1,621 người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản sở hữu tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” kể từ tháng 4/2019. Tài liệu này là tài liệu tổng hợp các thông tin về “Kỹ năng đặc định” được công bố vào tháng 2/2020. Tài liệu được tạo ra để những người phụ trách đang xem xét việc tiếp nhận […]